"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
A betegségről 4.
A betegségről 4.

A betegségről 4.

POSZT A POSZTRA – ADA

Adáról jelentkezett Szécsényi Lajos és csoportja. A betegségről az eddigi gondolatokhoz (A betegségről 1., A betegségről 2. A betegségről 3.) járulnak hozzá. Lajos legutóbbi közleményének egy részében erősen és kategorikusan fejeződik ki, hogy mi minden betegségek oka: a bűn. Itt csak szemlézem azt a részt ami a témával kapcsolatos: a teljes szöveganyagot továbblépve lehet elolvasni az adai honlapon. (Maga a teljes gondolatsor Izrael népének exoduszáról szól)

Azért betegszik meg az ember, mert bűnt követ el, amikor az Életerőket bűnre fordítja

Az emberi lélek élete során folyamatos erőhatásoknak van kitéve. Ez mindaddig tart, amíg teljesen le nem tudja vetkőzni és gyökerestől ki nem tudja irtani magából az ellentét által inspirált rossz hajlamait, legyen a fejlődésnek bármelyik fokán is.

A bukással, vagyis az Istennek történő ellenszegüléssel, hátat fordítással ugyanis a szellemnek fogy az isteni erőmennyisége,  teremtő ereje, az isteni tulajdonsága, amelyet a teremtéskor Istentől kapott. Ennélfogva a bukott szellembe szinte beleöregedett a gőg, az ellenszegülő természet, a dac, amely, mint másod-tulajdonság sokkal nagyobb teret hódított és hódít meg ma is az emberi lélekben, mint a maradék isteni természet.

A másod-én, az alsóbbrendű emberi természet

A szellemben ugyanis az Isten akaratával szembemenő bukási produktumok komoly vájatokat képeztek és képeznek, amelyeken keresztül az ellentét hatalma igencsak játszi könnyedséggel be tud hatolni és komoly munkát tud végezni a tekintetben, hogy az emberi lélek elkárhozhasson. Nem kell komoly erőfeszítéseket kifejtenie ahhoz, hogy az embert mintegy „rákényszerítse” a bűn elkövetésére. Az embernek inkább szüksége van arra, hogy komoly erőket fejtsen ki a saját maga által megalkotott másod-én, az alsóbbrendű természete ellen. A folytonos ellenszegülés ugyanis létrehozott egy másod-ént, amely a bűnök elkövetésével alakult ki. Mint egy rosszindulatú kelevényt, azt kell visszafejlesztenie ahhoz, hogy visszajuthasson az Isten Országába. Ez nagyon komoly és tudatos munkát jelent, mert nehéz kiolvasni azt, hogy mi Isten akarata, mi az ember elképzelése és mi az ördög sugallata. Mind a három  egyszerre megszólal abban az esetben, ha az emberi léleknek lépnie kellene előre a fejlődés útján. Követelődzik a felsőbbrendű-, az alsóbbrendű én és a saját megélhetésére erőket követel magának az ellentét is. Követelődzik tehát az isteni természet, az emberi test a maga, a szellem által megalkotott igazsága, és az alsóbbrendű én, a bukás produktuma.  Ebben az önalkotta labirintusban, káoszban kell az emberi léleknek eligazodnia ahhoz, hogy előre tudjon haladni a fejlődés útján. Sok esetben a tapasztalatok tanítják meg arra, hogy mi a jó és mi a rossz, mert az emberi lélek a bukott természeténél fogva a rosszat tartja jónak, a jót viszont rossznak. A rossznak a rossz, a jónak a jó hatását a törvényalkotta korlátok teszik lehetővé. Ha az ember soha nem tapasztalná meg a korlátok hatását, soha sem indulna el a fejlődés útján. Tehát a korlátokba történő ütközés okozta szenvedés nem büntetés, hanem nevelőeszköz, mely az embert megtanítja a rossz és a jó fogalmának a megismerésére. Így hát áldott ez az Isten által létrehozott eszköz, mert ezen eszköz nélkül az ember sohasem tudná megkülönböztetni a jót a rossztól, a jót a jobbtól.

A bűn rombolja a lelket : beteggé tesz

Az ember ugyanis abban hibázott és hibázik ma is, hogy Isten akarata helyett a saját akaratát igyekszik megvalósítani az isteni elgondolással szemben, vagyis a meg nem lépett isteni elgondolást a saját bűnös elgondolásával igyekszik helyettesíteni, illetve az engedetlenség előidézte hézagot betölteni.  Ez a bűn. Ez a bűn, mert míg az isteni elgondolás követése építi a lelket, addig a bűn rombolja azt, beteggé teszi,  komoly lelki-szellemi, majd testi hiányállapotokat idéz elő, mert, az Istentől a fejlődésre kapott tiszta erőket az ember alacsonyabb rendű dologra használja fel. Nagyon egyszerű, nem kell hozzá túl nagy filozófia, hogy megértse az ember a betegség kialakulásának lényegét: azért betegszik meg az ember, mert bűnt követ el, amikor az Életerőket bűnre fordítja, amelyeket gyakorlatilag a szellemtől, a lélektől és a testtől von el, minek következtében erőhiány lép fel. Az egészséghez viszont Életerőkre van szükség. Azok eltékozlása hiányállapotokat kreál és készen áll a rossz lelki és testi állapot. Mindezek viszont az isteni elgondolás követésével pótolhatóak, mert eme követés révén visszaépül a lélek az eredeti állapotára, és ez a cél.

Egy előző életből hozott, betegség okozta kimerültség, is lehet a betegségek okozója

Tehát a testi betegségeknek főként lelki okai vannak, amelyet ha feltérképez az ember, az már fél gyógyulást jelent. Okozhat még betegségeket egy-egy előző életből hozott, betegség okozta kimerültség, mint erőhiány, amely szintén az isteni elgondolás követésével gyógyítható.

Hozzá kell fűzni még azt, hogy az ószövetségi törvényszerűségekkel ellentétben Isten türelmet gyakorol a bűnbánó bűnössel szemben, mert várja a megtérését, de mégsem végnélküli az Úr türelme, hanem, amint a lélek kárára van a dolog, csak akkor lép a törvény ecsetével, hogy megkenegesse a lélek  beteg részeit, azt is gyógyulás céljából.

Ki kell azonban itt hangsúlyoznunk még azt is, hogy nem minden betegség, vagy szenvedés erőhiány eredetű, azaz nem minden a bukás következménye, hanem az esetek nagy százalékában próbatétel jellegű, Isten ugyanis megpróbálja a szellemet, hogy hű tud-e maradni a szenvedések és megpróbáltatások közepette is az ő Istenéhez, mielőtt még gyermekévé fogadná őt.

Folytatás A kivonulás könyve címmel ADA honlapján.

Download this article as an e-book

One comment

 1. Ifj Abonyi Tibor
  “Nagyon egyszerű a dolog, nem kell hozzá túl nagy filozófia ahhoz, hogy megértse az ember a betegség kialakulásának lényegét: azért betegszik meg az ember, mert bűnt követ el, amikor az Életerőket bűnre fordítja, amelyeket gyakorlatilag a szellemtől, a lélektől és a testtől von el, minek következtében erőhiány lép fel.”
  Ez szerintem nem ennyire egyszerű. Sok olyan szent, médium volt aki az egész életét végig betegeskedte holott erre cseppet sem szolgált rá “bűnös” életével. Itt van például Eszter médium aki sokat betegeskedett. Szegény Pió atya is betegeskedett, Emmerich Katalin is sokat szenvedett (ő részben saját elhatározásából), vagy Bruno Gröning aki ha jól emlékszem gyomorrákban halt meg. Nem csak a bűn az oka a betegségeknek, mert lehet az önként vállalt is, vagy másokat ezáltal megtisztító hatású (akik a beteget ápolják), esetlegesen másokért hozott áldozat, mások bűneinek megtisztításáért. A szenvedések és a betegség tisztító hatással bírnak és az embert belátásra, változásra kellene ösztökéljék, ezért van szerintem a betegség. 🙂
  1 n.
  Válasz
  Lajos Szécsényi
  Kedves Tibikém, arról is van szó a nyilatkozatban, hogy az esetek nagy százalékában próbatétel a szenvedés, mielőtt valakit gyermekévé fogad az Úr előbb megpróbálja. Erre nem terjedt ki a figyelmed??? Pio Atya, és a többiek, akiket felsoroltál, mások bűneiért szenvednek. Az nem a mi katergoriánk, hanem kicsit magasabb igazságba tartoznak, a szeretetnek sokkal magasabb kategoriájába, mint amiben mi vagyunk!
  1 n.
  Válasz
  Ifj Abonyi Tibor
  Lajos Szécsényi olvastam Lajos de ez a mondat hogy “nagyon egyszerű” úgy hangzott mint egy legyintes az osszes többi okra amitol még beteg lehet egy ember. Hogy ki miért szenved azt csak az atya es a Szentlélek(lelkek) tudják, a mi földi tudatunk nem képes belelatni a másik ember betegsegenek tudataba es megmondani hogy ő egy egyszerű bűnös vagy egy angyal álruhában. Nem magamra gondolok természetesen. 😉
  16 ó.
  Válasz
  Lajos Szécsényi
  Nem arról van szó, hogy a másik mondja meg a dolgokat, nem tudom, hogy honnan veszed? De teljesen mindegy!!!
  16 ó.
  Válasz
  Poór Edit
  Lajos Szécsényi Sajnos nekem is így jött le az írásból és ezért szóltam hozzá.
  6 ó.
  Válasz
  Poór Edit
  Bocsánatot kérek előre. Nem tudom, lehet csak nekem jön át így, vagy a többi olvasónak is. Igaz, hogy a negatív erők és energiák rombolhatják a lelket és ez által a testet is, ami okozhat betegséget. Ne fellejtsük el, hogy van védelem ellene! A szándékos és a gondatlan bűn elkövetésének más a mércéje, még a földi törvények szerint is. Egyedül Isten tehet mérlegre és a halálunk után, neki van joga ítélkezni bűneink felett. NAGYON SZERETNÉK ÓVNI MINDENKIT ATTÓL, HOGY EGYENES ARÁNYBA TEGYE A BŰN ELKÖVETÉSÉT A BETEGSÉG ARÁNYÁVAL! Én még nem láttam egészséges idős embert meghalni. A test öregedésével természetesen, ahogy a ruhánk kopik, kopik az életenergiánk és ebből adódóan lehetnek betegségek. Ezek vagy a földi körülményekből, a környezetszennyezés minden foka pld., amit eszünk vagy iszunk. Lehet karmikus betegség, melyet az illető felvállal azért, hogy ezzel is törlesszen. Továbbá lehet, az is, hogy valaki magasabb légköri gyűrűből jön le a szerettei miatt, és több, magasabb rezgésű energiája van. Ezért átvállal a szeretteitől olyan terhet, amit még ő még elbír és a szerettének könnyebb lesz az útja. Gondoljunk bele, hogy soha nem született annyi beteg gyermek, mint az utolsó években. Ők milyen bűnt követtek el? Nyilván a fent említett lehetőségek jönnek szóba. Hiszen, a hét éves kor alatt elhalálozott gyermekek, mind az angyali szférába kerülnek egyből, mert ez idő alatt nem követnek el még karmikus bűnöket. Ebben az esetben kiegészíteném azzal, hogy az utóbbi évtizedekben az úgynevezett – természetgyógyásznak – kikiáltott emberek dicsekedtek azzal, hogy rákos és egyéb betegeket meggyógyítottak. TISZTELET A KIVÉTELNEK. Értsük meg, hogy ezek felvállalt karmikus betegségek, amikbe nem szabad belenyúlni. Hiszen ő ezt vállalta fel, ezzel törleszt. Aki ebbe belenyúl, elveszi ennek az embernek ezt a törlesztési lehetőségét. Ezért, amennyi időt elvesz tőle, annyi időre kell visszaszületnie. Dolga végezetlenül ment át és vissza kell jönnie egy hónap, vagy egy év, kinek mennyi. Már betegen születik, mert a feladatát el kell végeznie. Beteg gyermekek esetében a további lehetőség az is, hogy az utolsó időszakra mindenki kap lehetőséget a lélek fejlődésére, mert nagy a tét. Sokan vállalnak ilyen életet, hogy ne a külvilág vonja el a figyelmüket, hanem a lelküket fejlesszék. Elnézést kérek, csak belendültem! 😊
  1 n.
  Válasz
  Módosítva
  Lajos Szécsényi
  Hogyan magyarázható ez az Ige: „A bűn zsoldja a halál”???
  1 n.
  Válasz
  Poór Edit
  Lajos Szécsényi Előre bocsájtom, hogy senkit se szeretnék meggyőzni semmiről. Vitatkozni sem szeretnék senkivel. LEGYEN MINDENKINEK HITE SZERINT! Írtam a hozzászólásomban is, hogy én úgy éreztem kicsit vakvágányon fut ez a dolog, ezért szóltam hozzá, lelkiismeretem szerint. A kérdésre válaszolva, és hozzáteszem az én nézeteim szerint.
  Igen, – A bűn zsoldja a halál – és nem a betegség, mert ez csak járulékként tekinthető a fenti magyarázat szerint. Amikor az elsődök között megjelent a „bűn” és eltávolodtak fokozatosan Istentől – ezt a Biblia Ádámon és Éván keresztül mutatja be az érthetőség kedvéért –. Kiűzetettek a paradicsomból és emberré lettek. – Kiűzetettek a Menyből, ahol nem volt halál és születés -. De emberré lettek, akiknek a büntetése a halál és az újra születés. Ez által kapott lehetőséget a lélek, az Úr kegyelméből, hogy folyamatos fejlődés által visszatérhessen oda, ahonnan lebukott. A szellemtan evolúciója szerint az alábbiakban.
  Isten megteremtette az Elsődöket, akik tiszták, harmonikusak, tökéletesek voltak. Ilyen elsőd volt Jézus is. Benne volt az adó-elfogadó fél, duális volt, azaz egész és tökéletes, egy egységet alkotva önmagában.
  Az Elsőd lelkek látták milyen erő felett rendelkeznek. Egy idő után bizonyos elsődök úgy gondolták egyedül is tudnak teremteni, nincs szükségük az isteni erőforrásra.
  Elkezdtek teremteni, sokasodni, de már nem az eredeti minőségben. Így ezek már csak másodlagos lények voltak. Ugyanis minden elsőd fel volt fűzve egy energiaszállal Istenhez. Ezen keresztül folyamatosan tiszta energiát kaptak és közvetlen kapcsolatuk volt Istennel. Azzal a gondolattal, hogy ők most már boldogulnak Isten nélkül is lazítottak ezen a szálon. Így a gőgös gondolatukkal a tiszta, fénylő aurájukon megjelent egy erőréteg. Ezzel elkezdtek távolodni Istentől, megjelent a gőgösség ősi csírája.
  Ez a negatív gondolat egyre inkább elhomályosította a lélek fényét és fokozottabb erőgyűjtésre ingerelte, mivel már az első erőréteggel szűkült az a keresztmetszet, amin keresztül Istentől kapták a tiszta, tökéletes energia erőforrást. Mindaddig, míg egyszer csak szét nem robbant. Ezzel a dualitás megszűnt.
  Kettéváltak adó és elfogadó félre. Nem maradt más összekötő kapocs közöttük csak az egymás utáni sóvárgás és az újra egyesülés utáni vágyakozás, valamint egy magnetikus szál, ami összeköti őket. Ez az érzékiség ősi csirája. Így került még egy erőréteg a lelkek köré, ami még halványabbá és szürkébbé tette őket.
  Az az erőfeszítés, amit most külön- külön fél-félként kellett tenniük, tehetetlenség érzését váltotta ki belőlük, megbontotta a szeretet egységét és helyt adott a gyűlölet érzésének. Ez a gyűlölet ősi csirája. Ismét újabb erőréteget vont köréjük, egyre mélyebbre, egyre távolabb vitte őket Istentől.
  Az erőrétegeket a negatív tulajdonságok megsűrűsítik, míg a pozitív tulajdonságok feltisztítják őket. Minél sűrűbb az erőréteg, annál nehezebb és annál inkább távolodik az ősvilágosságtól.
  Az Atya, amikor látta, hogy ennyire kezdenek eltávolodni, utánuk küldte a tisztán maradt Elsődöket, hogy visszahozzák a bukott szellemeket.
  Amikor a bukottak körében megjelentek ezek a ragyogó fényű tiszta lelkek, ők csak azt látták, hogy mennyivel tisztábban ragyognak és mennyivel könnyebben mozognak. Voltak, akik visszamentek az Elsődökkel, de többségük csak a különbséget látta közöttük és az irigység plusz erőréteget vont köréjük, ezért tovább süllyedtek, egészen az anyagi világba. Ez az irigység ősi csirája.
  Itt az ősi indulat arra ösztönözte őket, hogy minél több erőt halmozzanak fel a saját örömükre. Így az önzés újabb erőrétegekkel vonat be őket.
  Ez az önzés ősi csirája. Ezzel még tovább süllyedtek és Istennel való kapcsolatuk már teljesen elhomályosult.
  Megjelent az anyag imádata, ami egy plusz erőréteget vont köréjük. Itt már teljesen elfelejtették Istent, azt, hogy kik voltak és honnan jöttek.
  Bálványokban ábrázolták hitük tárgyát. Létrejött a bálványimádás. Ez a legvastagabb erő réteg, ami rájuk rakódhatott és teljesen elszakította őket Istentől, az éltető energia forrásától.
  Ezután már nem következhetett más, mint a lélek halála. Hiszen a rétegek folyamatos megsűrűsödése miatt teljesen elzáródott az az energia szál, ami összekötötte őket Istennel. Így kikerültek a sötétségre a holtvilágba. A bukásukkal azonban megindult egy sűrűsödési folyamat az egész világmindenségben, így jöttek létre a fél anyagi világok és a durva anyagi világok. A szellemek bukása okozta a kettősséget is, ami miatt kialakult a jó és rossz. A törvényesség és törvénytelenség, ezt ellenszegülésükkel hozták létre. A bukás által létrehozott ellentétes, negatív erők megnyilvánulnak a világmindenségben, mérges növényekben és ragadozó állatokban is.
  Isten azonban, olyan szeretettel és kegyelemmel volt lényei iránt, hogy ennyi bűn ellenére sem hagyta elveszni őket.
  Folytatom.
  1 n.
  Válasz
  Poór Edit
  Életáram folyamatot bocsájtott ki a holtvilágra mindaddig, amíg életre nem keltette. Először az ásványi élet jelent meg, majd a növényi vegetáció és fokozatosan az emlősök. Ezzel már készen állt egy szerves életre alkalmas bolygó, a Föld, mint egy lesüllyedt durva anyagi világ. E bolygó a maga állandó harcával, mely kegyelem által harmonizálódik folyamatosan.
  Isten ezután folyamatosan tovább árasztotta ki magából az életerőt a holt lelkekre, majd csoportosan kezdte ébresztgetni őket. Ébredéskor semmire sem emlékeztek, sem bűneikre, sem a kezdetekre. A bukott lelkek kaptak testet és életet ahhoz, hogy fokozatos fejlődés során megtisztuljanak és visszatérjenek oda, ahonnan lebuktak.
  Ezt a fejlődést a természet törvénye vezeti a születés – halál – újraszületés által. Ezt nevezzük reinkarnációnak. Az ok – okozat törvénye érvényesül a tisztulás érdekében, ezt nevezzük karmának.
  Az ember egy – egy élete során szellemileg és erkölcsileg fejlődni köteles, mert csak így tud előre haladni a fejlődési fokozatokban. Amikor az ember a földi világból eltávozik csak az érzéseit viszi át, a lexikális tudás nem emel.
  Isten az emberek fejlődése érdekében rendelkezésre bocsájtott három kinyilatkoztatást mindegyiket az akkori kornak megfelelően.
  Az első Mózes 10 parancsolata. Ez hatalmas ütést mért a felrakodott erőrétegekre a bukott szellemeknél. Mivel az utolsó erőréteg volt a legvastagabb a bálványimádás, ami teljesen elzárta a lelkeket Isten éltető erejétől, ezért ennek leválasztása volt a legfontosabb. Ezt Mózes törvénye megtette és Isten szava az ige lett.
  Akik a 10 parancsolat belső szellemi igazságát magukévá tették, hatalmasat fejlődtek, akár már vissza sem kellett születniük.
  A második kinyilatkoztatás Jézus Földre születése volt. Egy hatalmas, tiszta erőréteget hozott a Földnek már a leszületésével. Azt a hatalmas áldozatot hozta meg az emberiségért, hogy magára vette mindazokat az erőrétegeket / bűnöket/ amiket a bukott szellemek a bukásuk által elkövettek. Miközben tiszta, tökéletes Elsődként a Földre született az erőrétegeket a Föld körül feltisztította. Magára vállalta a földi lelkek vezetését. Földi életében tanított, gyógyított, csodákat tett, hogy bizonyítsa, Isten létezik a szellemvilágával együtt. Hatalmas szeretetet, amit a Földre hozott, a bukott szellemek erőrétegein sokat tisztított. Halálával egy hidat képezett a sötétség és fény / Pokol és Menny/ között. Csak rajta keresztül juthatunk az Atyához.
  A föld és a Nap közötti légköri gyűrűket, benne szférákat, hozott létre, hogy az emberi lélek fejlődése alkalmával fokozatosan el tudjon érni az ősvilágosságba. Az életsorozatok során egyre javuló tendenciával, mindig magasabbra juthat a szférák fokozataiba. Minden életben egy- egy ilyen erőréteg feltisztításán kell dolgozni mindaddig, amíg le nem válik az összes, de ez sajnos csak szenvedések árán sikerül. Nem automatikus egy – egy élet után a következő szférába lépés, csak akkor, ha a földi élete során a lélek elérte azt a fejlődési fokozatot. Lehetséges, hogy életsorozatokon keresztül ugyan- abban marad, ha nem fejlődik. Ezek elvesztegetett életek, idők. Minden mások ellen elkövetett bűn, szeretetlenség, harag, bosszú, gyűlölet stb. ki kell, egyenlítődjön szeretetben az életsorozatokon át.
  A harmadik kinyilatkoztatás, a Szentlélek beavatása a földi életbe. Az Elsődök ereje, a Szentlelkek szellemi erejének együttese.
  Megtörténtek tiszta médiumok leszületése által a szellemi kinyilatkoztatások, szellemi tanítások. Ezek által útmutatást, bizonyságot nyerhetünk földi életünkben a lelki fejlődés útján.
  A hét réteg, a hét fő bűn. Gőg, érzékiség, gyűlölet, irigység, önzés, anyagimádás, bálványimádás. A hét fő bűn magába foglalja az összes többit. Addig nem lehet tőlük megszabadulni, amíg felszínre nem kerülnek és ott ki nem éli magát, hogy végérvényesen meggyűlöljük azt a fajta bűnt. Ezért mondja Jézus, hogy „ne ítélj, hogy ne ítéltess”. Amikor leszületünk, semmire nem emlékszünk. Isten kegyelemből letakar különböző tulajdonságokat, pont azért, hogy új, tiszta lappal kezdhessünk. Hiszen hogyan egyenlítődnénk ki szeretetben azzal, ha tudnánk, hogy esetleg valamelyik előző életünk során mondjuk elvette az életünket.
  Nem tudhatjuk, hogy a lélek hol tart a fejlődésben és milyen letakart bűneink vannak nekünk is, csak épp ebben az életben nem azon kell javítani. Ezért nem szabad ítélkezni senki felett.
  Azért sem mert amilyen szemüvegen keresztül nézzük a másikat és ítéljük meg, amikor halálunk után a szellemvilágban feldolgozásra kerül az életünk, ugyan ezen a szemüvegen keresztül fogjuk saját magunkat, akkor már, mint kívülálló megítélni. Halál után a lélek feldolgozza földi életét segítő angyalaival. Látja hol hibázott, hol kellett volna másként tennie stb. minden gondolatát és cselekedetét végig elemzik. Az újra leszületéshez ez adja meg az alapot, hogy következő földi életében mit kell jól megoldania.
  Ez egy tökéletes terv készítése, amiben segítségére vannak az angyalok. Ez alapján dől el, hogy hova fog leszületni, kihez, milyen családba stb..
  A cél, hogy minél több szeretetben kiegyenlítődést tudjon megoldani az előző életeiből és persze lelkileg fejlődjön tapasztalataiból. Mindig azt az utat választja, ami leggyorsabban viszi előre a lelki fejlődését.
  1 n.
  Válasz
  Szántai-Kis József
  Poór Edit Nekem is vannak ehhez hasonló monológjaim, ami az enyém, az én „összeollózott” tudásom, ami jó esetben folyamatosan változik, világosodik, és ami vagy megegyezik a teljességgel vagy nem, a valóságtól biztosan eltér, mert azt nem láthatjuk.
  Értsük meg, a szellem az értés, a megértés. Az igazi lényeg mindig egy mondatban megfogalmazható kell, hogy legyen a végén. Talán ez pedig annyi, hogy a saját utunkat járva felfoghatatlanul mélyre kerültünk az általunk létrehozott sűrű anyagban, de azok segítségével, akik a szellemiekhez hűek maradtak, van vissza út.
  7 ó.
  Válasz
  Poór Edit
  Szántai-Kis József Kedves József! Félreértés ne essék, nem a tudásomat akartam firtatni, hiszen az is Isten kegyelme és őt dicsőíti! Azonban kaptam egy kérdést és úgy éreztem, hogy ez, és ennyi a válaszom rá.
  6 ó.
  Válasz
  Tibor Abonyi
  Lajos Szécsényi Elnézést, hogy, bekapcsolódom, Jézus az Ige, Pál szava pedig Pál szava. Olyan is. Tipikus ószövetségi, haragvó-büntető Istenképet hordozó. Jézusépedig a,, szerető Atya, aki gyermekei megmentése érdekében megengedi azt is, hogy a maguk által okozott kellemetlen következményejet elviseljék. Ahogy Tibi írta. Tanitó, nevelő, fejlesztő, visszatartó célzattal. Mennyivel másabb ez, mint Pál zord kijelentése, “a bűn zsoldja a halál”. Ezt harsogjuk a világnak és csodálkozunk a sok ateistán? Dale Carnegie irja: több legyet fogunk egy csepp mézzel, mint egy hordó epével. 🥰🙏👌
  6 ó.
  Válasz
  Lajos Szécsényi
  Szenvedett már mindenki az életben csak az a probléma, hogy ha én elismerem azt, hogy a betegség erőhiány -ugyanis vannak olyan gyógymódok, amelyek erőpótlással gyógyítanak- vagyis a bűnre elpazarolt erők hiánya, akkor el kell ismernem önmagam előtt bűnösségemet, és ettől én is viszolygok, azért keresem a kibúvókat
  16 ó.
  Válasz
  Tibor Abonyi
  Lajos Szécsényi Kibúvő pedig nincs, mert mindnyájan bűnösök vagyunk, ezt mondta Jézus és ezt tanítja a katolikus egyház is eredendő bűn elnevezés alatt. Miért vagyunk bűnösök? miért nincs kibúvó? Mert ettünk a jó és rossz megkülönböztetésének, az ítélkezésnek fájáról. Merre van menekülés? “Legyetek tökéletesek, mint Atyám tökéletes, ki felhozza napját jóra és rosszra egyaránt és esőjével enyhet ad igaznak és hamisnak!” Még receptünk is van hozzá, mégis sárbaragadtan a jó és rossz, az itélkezés, a bűn és büntetés, a bűn tudatállapotában élünk. Ezt jelenti, hogy bűnösök vagyunk! Nem az, hogy megnézem a szomszédasszony idomait, hogy milyen szemrevaló, munkaidőben maszek dolgot intézek, vagy bevágok egy marhapörköltet, hanem az, hogy minden tettemet a jó és rossz elkülönitésének, az ősbűnnek a tudatállapotában végzem. Amíg ítélkezünk, nem tűnik el a szenvedés a Földről, mert minden vágyat és elutasítást a jó és rossz elkülönítése okoz, a vágyak pedig szenvedtetnek. Ember embernek szenvedést mindig a “jó ” nevében okoz Hitlertől Sztálinig, Pol Pottól a vietnami szőnyegbombázásokig, mindenki “jót” akar, pedig Jézus világosan megmondta, senki sem jó, egyedül csak az Isten!
  5 ó.
  Válasz
  Lajos Szécsényi
  A Névtelen Szellem még azt is elmondja, hogy melyik bűn milyen betegséget okoz, nemhogy a betegség nem a bűn következménye lenne, De még azt is, hogy melyik bűn melyik szférába tartozik. El kell olvasni.
  15 ó.
  Válasz
  Poór Edit
  Lajos Szécsényi Így igaz, Kedves Lajos! Semmi baj, csak mindenki azt érzi magához közelebb, amivel rezonál.
  6 ó.
  Válasz
  Tibor Abonyi
  Lajos Szécsényi Edit kivette a számból a szót:)))) Ágnes ptóbálja elmondani az elmondhatatlant…. https://youtu.be/vzOvavHgRiU?si=iZuLMkO1haQk6lJ8
  A Halál nem sötét , hanem ragyogó és Végtelen.
  Válasz
  Tibor Abonyi
  Poór Edit Molnár Edit valamelyik kötetében van egy fejezet, az a címe, A szellemek rétegzettsége. Nagyon tanulságos, meg lehet belőle érteni az eltérő felfogású szellemnyilatkozatokat, az egész spiritizmus heterogén voltát és a vezérfonala egyezik a rövid, de velős megfogalmazásoddal:)))
  4 ó.
  Válasz
  János Csöngedi
  Lajos Szécsényi Lajos,,, Egyetértek veled,,,
  2 ó.
  Válasz
  Karsay István
  Betegségek nagy része lelki eredetü!
  Most az, hogy a saját butaságunk, vagy karmikus,m vagy emiatt most megkapjuk az eredményét azt csak a látók tudják (sajnos nem jó látni elárulom), nagy munkás haverom évekig megalázottt, most sorban kapja azokat a betegségeket, amivel kiröhögött… és szenved.. én nem “rugok bele, nem is figyelmeztetem rá”, de lehet, hogy egyszer azért elmesélem a következményeket, de annyira ateista és szellemileg éretlen, hogy szerintem kár.. ugyse érti meg, elég ha átszenvedi amivel engem kigunyolt… volt hogy 64 évesen hazajöttem (most 66 vagyok) és sírtam a feleségemnek (33), hogy menyire megalázott.. most ennek a terhét cipeli. és megérdelemten!!!!!
  és amilyen hülye vagyok, még én segítek neki, de.. ilyen a lelekem! 🙂
  6 ó.
  Válasz
  Poór Edit
  Karsay István Ez Isten áldása, hogy a szeretet ilyen fokán vagy!💞
  6 ó.
  Válasz
  Monika Gold
  Karsay István Dehogy vagy hülye, nem! Nagyon helyesen teszed. Nékünk csak jót szabad cselekedni, a rosszat is jóra fordítani, hisz Krisztus tanítványai vagyunk! Inkább Áldott vagy, mint hülye kedves István!
  💞☀️
  5 ó.
  Válasz
  Lajos Szécsényi
  Sajnos abba a hibába esünk, hogy kiragadunk egy-egy mondatot a szöveg környzetből és azt lovagoljuk, holott minden mondat összefügg a másikkal és magyarázza egyik a másokat. Attól hogy valakinek más rezonál, még nem jelenti azt, hogy valakinek az írása, főként ha nyilatkozatról van szó, hogy az vakvágány. De mellékesen megjegyzem, hogy Ádám és Éva nem messiás, hanem paradicsomi származás. Mert ha messiás szellemek lennének, akkor ki kisértette volna őket? A „kígyó” tette ezt, vagyis a bukott messiások.
  5 ó.
  Válasz
  Ágoston Keresztes
  Talán megmosolyogtok, hogy ennyi valóban bölcs gondolat után én milyen leegyszerűsítő módon látom a betegségek/szenvedések okát. Bukott szellemek javító-nevelő intézetében való életünk elkerülhetetlen velejárójáról van szó. Három lehetséges ok: Születés előtt vállalt szenvedés (ami nem törlesztés, nem vezeklés, hanem tanulási célzatú); a második lehetséges ok: el kell “fogyasztanom” valamennyit a világban jelen lévő szenvedéstömegből -zokszó nélkül, példát mutatva, ezáltal én is haladok, és a világot is jobbá teszem azzal, hogy nem viszonzom a rosszat, nem rázom az öklömet az ég felé. A harmadik ok: a saját hülyeség, – instant, saját gyártmányú szenvedés az életem során, ez lehet a helytelen életmódtól kezdve a saját kiöntött gonoszságom válaszreakciójáig minden a világ részéről…És ezt ember nem tudja kibogozni, legyen látó, vagy táltos…Minden ilyen kísérlet az ítélkezésbe sodorhat bennünket. Ezt csak Isten tudja

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon