"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
AZ IGE
AZ IGE

AZ IGE

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. (…)

A keresztény terminológiában elterjedt szó, fogalom az „ige”. Általában Isten/Jézus által az ember tanítására átadott tanításokat értjük alatta (Biblia). János evangéliumának első soraiban viszont a következő hatalmas ívű kijelentés áll:

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.”

Azt hiszem ez a Biblia egyik legnehezebben felfogható tanítása. Eddig az ige kifejezéssel elsősorban igehirdetés kapcsán, vagy Krisztus Urunk megjelölésére (az Ige testté lett) találkoztunk, de hogy Isten volt az ige azt már végképp nehéz megértenünk.

Emánuel szellem magyarázata közelebb hozza értelmünkhöz ezt a titokzatos kijelentést.

„Ebben a bevezetésben János a lényegbeli, a szellemi Krisztusról beszél, aki, mint hűn maradt Istenfiú Isten fénykörében állott, amikor a szellembukás következtében a mindenség anyagi része teremtetett: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt. Mikor János az igét: Krisztust Istennel azonosítja azt mondván: és Isten volt az Ige, ez azt jelenti, hogy az emberré lett Krisztus a világnak Isten valódi lényiségét: az örök szeretetet mutatta be tettei és tanításai által, hogy az ő megjelenési alakja, mint tükör, Istent tükrözte vissza”.

Én és az Atya egy vagyunk, – hangzik el egy későbbi bibliai szakaszban; nem csoda, hogy ezt félreértve Krisztust Istennek tekinti a keresztény teológia. De folytatva Emánuel magyarázatát:

„A lényegbeli –szellemi – Krisztus: az Ige azonban, amely kezdetben Istennél volt, szellemileg a világ teremtése óta benne élt és működött, hogy a bukott, s a durva anyaggal összekötött ellenszegülő szellemeket az isteni akaratba, a törvényes útra visszavezesse.”

 „Az Ige benne volt a világban, még mielőtt testben megjelent volna, s előkészítette azt látható eljövetelére. Mindaz a jó és igaz, amit pogány tanítók, törvényalkotók, költők és a görög bölcsészek kimondtak, éppúgy az igéből származik, mit a zsidó törvényalkotók és próféták által kijelentett igazság. Eszerint sokan, akik előtte éltek, mint Sokrates, Heraklitos, Ábrahám, Illés és mások – szintén részesültek az igéből.

Az ige volt kezdettől fogva az emberiség tanítója, amelynek munkája nem szorítkozott bizonyos kicsiny körre, valamely alkalmas időben és helyen.Ez vezette az emberiség céltudatos nevelését az isteni akarat szerint, amellyel azonos, sőt ez adta egykor az emberiségnek a napot és a holdat imádat tárgyául, hogy ezáltal az alacsonyfokú istentisztelet által is magasabbra emelhesse.”  

Megdöbbentő információ

Korábban történelmi tanulmányaink alapján úgy gondoltuk, hogy ez a vadság és barbárság kora emberének értelmi fejletlenségéből, tudatlanságából és babonáiból fakadt.

„A földön minden az Ige isteni fényében él. Nem létezik semmi, ami napról-napra megnyilvánul, aminek lényisége nem általa lenne. Vele van az Atya, aki minden dolgot általa teremt és éltet. Világosság az ősvilágosságból, szellem Isten szelleméből, szeretet az ő szeretetéből, -az ő szellemi fia.

Ekképp az „Ige”: Krisztus ura és mestere, üdvözítője és megváltója, tanítója és nevelője, előharcosa, közbenjárója és királya a földi embernek, a földi életből megtért, az anyagból kinőtt, Isten felé törekvő szellemi világnak is.”

Mindebből már körvonalazódik, hogy a megváltási mű milyen hatalmas, sokkal több, mint a nagypénteki keresztáldozat. Hatalmas helyreállítási „projekt” vezetéséről, sikeres végrehajtásáról szól, melyre csak a messiások rendjéből való – istenfiúi tökéletességre jutott – szellemóriás képes: A mi Urunk Jézus Krisztus.

ÁGOSTON

                                     (részletek Emánuel szellem nyilatkozataiból)

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon