"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Az álmokról 1.
Az álmokról 1.

Az álmokról 1.

Elmélkedések és tapasztalok az álmokról – 1.

Tudjuk, hogy az álmokkal vigyázni kell. Ismerjük Krúdy álmoskönyvét, és ha álmodunk, gyakran megfejthetetlennek találjuk. Fordulunk az internethez “szaladunk fűhöz, fához…”, hogy kibontsuk az álmunkat, ami nem mindig sikerül. István saját tapasztalataiból kiindulva, – hiszen ő rendszeresen álmodik – megírta nekünk azt a ‘silabuszt’, amit az álmainkkal kapcsolatban szükséges tudnunk. Nem kértem rá, de gondoltam, hogy megkérem. Ő megálmodta a feladatot… Most pedig megosztja velünk. Köszönjük.

*

Írta Kecskés István, 2024 márciusában

1. Felvezető

Arról álmodtam, hogy az álomról, álmodásról és annak jelentőségéről meséltem valakinek. Úgy értelmeztem, hogy ideje, hogy megosszam a tapasztalataimat és meglátásaimat az álmokkal kapcsolatban.

Elsősorban azoknak szánom, akik szoktak álmodni, és hisznek Isten gondoskodó szeretetében.

2. Álmok üzenete

2.1. Bevezető

Egy – a teremtő, megváltó és éltető Istenben – hivő ember hiszi, hogy nincs magára hagyva. Annak ellenére, hogy az ember itt a lesűrűsödött Földön jórészt elvesztette azt a képességét, hogy hallja a Teremtő atyjának a hangját, mégis érzékelheti a Gondviselést az életében. Hinnie kell tehát, hogy Isten őt meg akarja szólítani, segíteni akarja őt a nagy gondjaiban, kérdéseiben, és a legjobbat akarja számára, vagyis a lelke mielőbbi megszabadulását a halál rabságából (a siralmas földhözkötöttségből). Az a tény, hogy Isten prófétákat küldött, majd a saját fiát, Jézus Krisztust, majd Ő küldte a Szentlelket, a Vigasztalót, az Éltetőt, annak a bizonyitéka, hogy Isten nem hagyta magára a világot, sem az embert, hanem épp ellenkezőleg: keresi és építené a szorosabb kapcsolatot velünk, emberekkel. Egy jó szülő sem felejti el gyermekét, még akkor sem ha felnő, és már kevésbé van szüksége rá. Minél inkább fejletlenek szellemileg a „gyermekek” annál inkább lelkiismeretesebben figyel és nevel a gondoskodó szülő. Gyermekével kommunikál, próbálja elmondani, hogy mire figyeljen oda, hogy fel tudjon nőni és boldog tudjon lenni.

Isten keresi a kapcsolatot velünk. Ebben a hitben és ebből a szemszögből sok jelentősége van az álomnak, amelyet Isten, mint egyféle kommunikációs csatornát fel tud használni az eltávolodott gyermekei irányában, felénk.

2.2 Miért pont az álom?

Kérdezhetjük, miben különleges az álom, más csatornákhoz képest, gondolunk ilyenekre mint: elmélkedés, olvasás, látomás, megérzés, médiumi írás, hallás stb.

Az álom különlegessége abban rejlik, hogy azoknak a személyeknek, akiknek az ébrenléti szellemi-kapcsolata nincs kifejlődve, leginkább az álom maradt meg egyedüli olyan személyes kapcsolódásnak, amely működik és kellően meggyőző is. Kevés ember fejleszti az egyéb médiumi képességeit, hiszen ez inkább tiltva volt az elmúlt évszázadok során. Ehelyett inkább a gyónó-gyóntató, lelki-vezető, kapcsolódásokat támogatta a keresztény egyház.

Tapasztalatom szerint az álom azoknál válik fő kommunikációs csatornává, akiknek az értelmük túlfejlett, és ébrenlétben nehezen tudnak olyan meditatív csendes állapotba jönni, hogy meghallják Isten (őrzőangyal) hangját. 

Az is az álom mellett szól, hogy a mai ember jobban el tudja fogadni az üzeneteket, különösen, ha azok leleplezőek, saját álmaitól, mint másoktól, vagy egyéb külső forrásoktól.  

Amikor az ember érzelmileg össze van zavarodva és ennélfogva nem tudja megérezni a helyes választ napközbeni meditációval, akkor egy mentőöv lehet az álom, hiszen éjjel megnyugszik, elfelejt tovább aggódni. Gondoljuk arra, amikor Szent József álmot kapott, álomban felszólítást kapott, hogy vegye feleségül Máriát, és vállalja a születendő gyermeket, a Megváltót. Miért volt szüksége álomra, nem-e azért, mert a józan ész ítéletét (hogy küldje el Máriát) kellett felülírni egy határozott világos üzenettel. De tegyük fel a kérdést: ha Máriának megjelent Gábriel angyal, akkor Józsefnek miért nem jelent meg egy ilyen fontos ügyben? Talán mert József nem olyan lelkületű volt, hogy csak úgy megláthasson egy angyalt, főleg zavart helyzetében.

Az elhangzott érvek nem mindenkire jellemzőek, viszont valóban sok ember álmodik, ahhoz képest például, hogy hány embernek van rendszeresen „látomása”, vagy hány ember esik „révületbe” egy ima alkalmával.

2.3 Minden álom üzenet?

Nem minden álom üzenet a jó szellemvilágtól, vagyis Istentől, viszont minden álomból lehet valamilyen hasznos tanulságot levonni. Minden álom valamit elmond az álmodóról, ezért legalább önismeretnek felhasználható. (De ha ez sem jön össze, akkor legalább rájöhetünk arra, hogy azért álmodtunk össze-vissza, mert este túl sokat ettünk.)

Az, hogy mikor üzenet egy álom, leginkább attól függ, hogy mennyire nyitott fülekre talál. Ha felteszünk egy kérdést az esti imánkban, és komoly a szándékunk az, hogy valóban Istenre szeretnénk hagyatkozni, akkor jó eséllyel kaphatunk olyan álmot, amely üzenet vagy válasz. 

Ha meghalt egy rokonunk, és valóban szeretnénk vele valamit beszélni, vagy segíteni, vagy segítséget kérni, akkor, ha szeretettel gondolunk rá, jó eséllyel álmodunk is vele.

Amikor az ember éjjel felébred vagy felriad egy álomra, akkor az jó eséllyel üzenet, de legalábbis olyan álom, amivel foglalkozni kell.

Ha az álomra nagyon élesen emlékszünk napközben, vagy nagy hatással van ránk – szinte el sem tudjuk felejteni, akkor azzal szintén érdemes foglalkozni. Ilyenkor inkább rendezzük le reggel, amit az álom „mondani akar” (pl. írjuk le), és azután tudjuk nyugodtan a munkánkat végezni.

Amikor napközben egy helyzetben hirtelen eszünkbe jut egy álmunk, ami azzal kapcsolatos, akkor nagy eséllyel az adott helyzetre van mondanivalója az álomnak.

2.4 Kinek üzen az álom, amikor valakivel álmodunk?

Elsősorban az álmodónak, de az álomban megjelenő személyeknek is gyakran hasznos lehet. Amikor egy ismerős személlyel álmodunk, akkor abban van egy rejtett üzenet, hogy azzal a személlyel van valami dolgunk. Nem okvetlen az álmot kell neki elmesélni, mert ez attól függ, hogy az az személy mennyire közel áll hozzánk, és mennyire nyitott arra, hogy közösen fejtegessük az álmot. Tapasztalatom alapján három szintre osztanám a más személlyel való álmodást:

  • a) Közeli lelki barát vagy családtag, aki hasonlóan elfogadja, hogy az álmoknak lehet üzenete. Ilyennek érdemes elmesélni az álmot, vagy egy részét, azért, mert a másik személy a saját életére nézve tud magyarázatot találni, vagy közös inspirációval tudjuk leginkább megfejteni az álmot.
  • b) Egy távolabbi személy, aki nem biztos, hogy értené az álmot, vagy nem biztos, hogy jó szívvel fogadná. Ekkor inkább csak vegyük fel a kapcsolatot vele, és beszéljünk vele, mintha az álom csak azt üzente volna, hogy érte imádkozz, vele beszélj, őt szeresd. Persze ha beszélgetésre kerül a sor, akkor az álom jó tanácsot adhat a témára vonatkozóan. És ha a végén elmélyül a beszélgetés akkor fel lehet hozni, hogy álmodtam veled…
  • c) Olyan személy, aki nem szívesen áll velünk szóba. Ilyenkor imádkozzunk érte, vagy akár böjtöljünk is, hogy a kapcsolat, ami talán megromlott, az helyreálljon.

Amikor egy ismerős személlyel álmodunk az nem okvetlen azt jelenti, hogy róla van szó. Sok esetben lehet, hogy ő szimbolizál valamit vagy valakiket, hiszen az egész álomfejtés egyfajta szimbólumfejtés. Például ha a fizikai testvéremmel álmodom, az szimbolizálhatja a lelki testvéreimet. Vagy egy osztálytársammal álmodom, akkor az egész osztályt képviseli, szimbolizálja. Ha a feleségemmel vagy a gyerekemmel álmodom, az a lelkemet szimbolizálja, a belső érzékenységemet vagy a belső gyermeket. Vagy a főnökömmel álmodom, az a szellemi főnökömet, a szellemi vezetőmet szimbolizálja. Stb.

Minden esetre, ha a személy, akivel álmodunk nem is őt magát szimbolizálja, hanem valami mást, akkor is érdemes vele azt megbeszélni, ha olyan szintű a kapcsolatunk – hiszen nem véletlen, hogy ki jelenik meg.

Fontos leszögezni, hogy amikor valakivel álmodunk, és nem merjük neki elmondani, vagy lusták vagyunk, akár arra hivatkozva, hogy az álom az csak az álmodónak szól, holott az álom alkalom lehet arra, hogy az is kapjon tanúságot, kinyilatkoztatást, akivel álmodtunk, akkor ez kimeríti a mulasztás fogalmát. Ilyen mulasztások miatt elvesztheti az ember azt a kegyelmet, amelyet az álmok és kijelentések kapcsán kapott, és lehet, hogy nem kap több álmot. „Elásta az egy talentumot”. (Maté 25:25)    

3. Álmok értelmezése

Az álmok általában képekben és szimbólumokban beszélnek hozzánk.

Nincs univerzális magyarázat, mert mindenkinek van saját képi nyelve, amit figyelni kell és idővel meg lehet fejteni.

Például valaki mindig azt álmodja, hogy egy hídon megy át, és fél, mert lehet, hogy leszakad – és van amikor le is szakad. A híd jelenthet egy átmenetet egyik létállapoti síkról a másikra, de csak az adott személy életét elemezve derül ez ki, hogy konkrétan mire vonatkozik. Az, hogy ez múlt, jelen vagy jövő, vagy szellemi dolog, szintén nem egyértelmű, anélkül, hogy az álmodó életét ismernénk.   

Mégis vannak olyan dolgok, amik nagyrészt mindenkinél hasonlóan értelmezhetőek. Továbbá az a logika, ami alapján érdemes elindulni, azt is meg lehet fogalmazni. Ezzel folytatom.

3.1. Fizikai-szellemi kapcsolat

A fizikai jelenségeknek és történéseknek szellemi háttere van, vagyis először minden a szellemi síkon történik, és aztán realizálódik itt a látható világban. Az álomban realizálódó fizikaihoz hasonló történésnek is szellemi háttere van, és az a fontosabb. Ezért az üzenet leginkább ott keresendő. A szellemi látás és értés az álomtól függetlenül is egy hasznos képesség, hogy megértsük a történéseket.  

Például viharral álmodom, vagy igazából vihar van, aminek egy szellemi vihar a háttere, ezért az üzenetet ott keresem, hogy az életemben hol voltak, hol vannak, vagy hol lesznek a szellemi viharok – például egy kisértéssorozat, amiben nehezem állom meg a helyem, vagy egy veszekedés a családban stb.

Álmomban üldöznek, fegyveres katonák, amelynek a háttere, hogy én is üldöztem valakit erőszakkal akartam tőle valamit, és most én kerültem ebbe a helyzetbe. De sosem fogtam senkire igazi fegyvert, viszont a fegyver szellemi háttere az erőszakos hatás/viselkedés, azt pedig meg tudom találni az életemben.

Traktort hajtok álmomban, ami egy kocsit húz, amin a családom ül. A traktoros fizikai munka szellemi háttere a szellemi munka – mint szeretet gyakorlás, lelkiismeretvizsgálat – önismeret, imádság, böjtölés, elmélkedés, tanúságtétel. Ilyen szellemi munkával kell a családomnak példát adni, hogy előre jussunk az életben.

Azt álmodom, hogy biciklivel megyek, és viszem a fiamat a csomagtartón. A fiam szellemisége képvisel egy fő tulajdonságot, ami rá jellemző – mondjuk, ami másokra nem annyira. Ahova éppen készülök menni, oda olyan lelkülettel menjek, ami a fiamra jellemző. Például ő szkeptikus típus, akkor szkeptikusan kell hozzáálljak ahhoz a dologhoz, ahova épp tartok.  

Folytatjuk

.

Download this article as an e-book

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon