"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Aeonok – Vay Adelma
Aeonok – Vay Adelma

Aeonok – Vay Adelma

Aeonok – – Elmélkedések és intelmek 1926

Drága felejthetetlen napam (anyós – a közreadó): Vay Katalin bárónő emlékének legyen szentelve e könyv, aki a szellemtan tanulmányozásában az én tanítóm és vezetőm volt, s aki követendő példaként járt előttünk. Ő értett hozzá, hogyan kell a szerencsétleneket megvigasztalni, a bűnösöket a helyes útra téríteni, a beteget meggyógyítani, s a szűkölködőket segíteni. Te drága jó anyám, akivel az életben oly egynek éreztem, s most méginkább egynek érzem magam, te látsz és hallasz engem, te, aki engem az én médiumi munkálkodásomban annyira gyámolítottal, tudom, hogy tisztult szellemed ennél a munkámnál is segítőleg állott mellettem.

A te hálás ADELMÁD.

Aeonok – Elmélkedések és intelmek – báró Vay Ödönné, született Wurmbrand-Stuppach Adelma grófnő médiumi útján, 1887 – az első kiadás éve

I. Rész

Előszó
Aeonok - Elmélkedések és intelmek - Gr. W. Adelma médium útján 1. rész (42p)
Függés
Aeonok - Elmélkedések és intelmek - Gr. W. Adelma médium útján 1. rész (42p)
A kor
Aeonok - Elmélkedések és intelmek - Gr. W. Adelma médium útján 1. rész (42p)
A munka
Aeonok - Elmélkedések és intelmek - Gr. W. Adelma médium útján 1. rész (42p)
A szegénység
Aeonok - Elmélkedések és intelmek - Gr. W. Adelma médium útján 1. rész (42p)

Aeonok Könyv letöltése

A betegségről A bűn fogalma Aeonok A házasság A kegyelem törvényvilága A Magyarországi Evangéliumi Spiritizmus kialakulása I. A Magyarországi Evangéliumi Spiritizmus kialakulása II. A Magyarországi Evangéliumi Spiritizmus kialakulása III. Antal médium A Névtelen szellem bölcsészete A szabad akarat Aus Meinem Leben Az eskü Az isteni kinyilatkoztatásról Az utolsó óra munkásai Az utolsó óra munkásaihoz I. Az utolsó óra munkásaihoz II. Az utolsó óra munkásaihoz III. Az utolsó óra munkásaihoz IV. Beavatás Beleszülettem… Biblia Bánfi János Catharina Vay-Geymüller Cleveland Csevegés a kandalló mellett delejezés Dohányos János Elmélkedések könyve Ernst von Wurmbrand-Stuppach Eszter médium Evangéliumi Spiritizmus földönkívüliek Golop Gonobitz Grünhut Adolf Hangoskönyvek Havas Andor Herminka néni hit hittitkok.hu Isten József médium Katharina von Geymüller Korszakzárás előtt Kókai Lajos Könyvek Leidenfrost Sándor Lélekben és igazságban I. Madách Aladár magnetizmus Magyar Szellemkutatók Társasága Mali Lošinj mediumizmus Merényi József Misztériumok Molnár Szilárd médium Médiumi élmények Nérei Ödön Papp Eszter Pataky Árpád politika Prohászka Antal Pátkai Pál Reiner Ágoston reinkarnáció Rosa Teleki von Szék Szellem, Erő, Anyag SZELLEMBULVÁRLAT Szellemfényképezés Szellemi Búvárok Pesti Egylete szerkesztő Szférák szomnambulizmus Tabló Tanulmányok a spiritizmus köréből Tarnopol Teleki Lilla Titkos Tanítások I. Tordai Vilmos Trombitás Gyula Tálentumok Tárcaíró Tóvölgyi Titusz utolsó idők Vay Adelma Vay Lajos Vay Miklós Vay Valéria Vay Ödön Villa Adelma Végidők ZITA MÉDIUM MEDIÁLIS KÖZLÉSEI Zita médium Égi Világosság Összefüggések új könyveink Čikat

Download this article as an e-book

Follow by Email
Facebook20
fb-share-icon