"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Misztériumok
Misztériumok

Misztériumok

Misztériumok

Különös élmények és jelenségek Eszter médium útján, Szellemi Búvárok Pesti Egylete, Bp. 1937. 203p.

Azok az élmények és jelenségek, amelyek ebben a könyvben vannak megírva, nem kívánnak semmi néven nevezendő tudományos mezben megjelenni, sem tudományos célt szolgálni. Erre nem is volnának alkalmasak, már csak azért sem, mivel ezeknek létrejöttét az exact tudományos kutatás szempontjából nélkülözhetetlenül megkívánt ellenőrzési rendszabályok és óvóintézkedések nem előzték meg. Bár abból a körülményekből kifolyólag, hogy az itt leírt dolgok mind spontán jöttek létre, a teljes hitelességre feltétlenül igényt tarthatnának; de ehhez az kellene, hogy az olvasó előlegezze Eszter médiumnak és nekem a teljes bizalmat a tekintetben, hogy mindketten kizárólag az igazságot kívánjuk szolgálni, s elegendő kritikai érzékünk van ahhoz, hogy a látszatot a valóságtól meg tudjuk különböztetni.

Előszó

I. Egy élet tanulságai.

Előszó Egy élet tanulságai. Önvallomások 

00:00 Előszó 

18:36 Egy élet tanulságai. Önvallomások 

23:52 Az első nagy bizonyság 

30:28 Az “Őrangyal” munkájának szemléltető példája 

33:58 Az Isten országában 

51:11 Egy “üdvözült” szellem otthona. Nagy tanulságok 

01:06:44 Bizonyított praexistenciák

IV. Rész

Kisebb esetek nagy tanulságokkal

00:00 Beváltott szellemi ígéret 04:08 Az imádság hatása 06:13 Beigazolódott telepátikus hallás 11:20 A Barátlyuk – ban 18:54 A török kincsek 20:46 A lelkiismeretlen varga 30:22 Elkésett megbánáns 36:07 Veszettség és fekete mágia 47:08 A lélek állapota a halál után.- Léleklátó macska 53:38 A különös orrú hölgy 57:47 A megjegyzett testvér 01:02:52 A petróleumos kannák 01:07:05 A gyermekek szférája 01:11:14 Sic transit gloria mundi

TARTALOM

Előszó 3
I. Egy élet tanulságai.
1. Önvallomások 11
2. Az első nagy bizonyság 13
3. Az “őrangyal” munkájának szemléltető példája 16
4. Az Isten országában 18
5. Egy “üdvözült” szellemi otthona. Nagy tanulságok 25
6. Bizonyított präexistenciák 31
II. Lelki és testi rokonok.
1. A gonosz mostoha 44
2. A reliquiák mágikus hatása 46
3. Gazdag és szegény rokonok a szellemvilágban 48
4. Magasabb szellem szenvedő állapotban 50
5. Istennek minden határon túl megnyilatkozó kegyelme 53
6. Protekció a szellemvilágban 58
7. A színek, mint az érzések kifejezői 63
8. Visszatér a mult 64
9. Egy régi jóbarát 69
III. Közös munka, közös sors.
1. Az általánosító fluid 74
2. Szellemi munkánk szimbolikus képe 76
3. A csodák kora nem járt le 77
4. A jövő perspektívája 80
IV. Kisebb esetek – nagy tanulságokkal.
1. Beváltott szellemi ígéret 88
2. Az imádság hatása 90
3. Beigazolódott telepátikus hallás 91
4. A “Barátlyuk”-ban 93
5. A török kincsek 96
6. A lelkiismeretlen varga 97
7. Elkésett megbánás 101
8. Veszettség és fekete mágia 103
9. A lélek állapota a halál után. – Léleklátó macska 108
10. A különös orrú hölgy 111
11. A megjegyzett testvér 113
12. A petróleumos kannák 115
13. A gyermekek szférája 117
14. Sic transit gloria mundi 119
V. Mélységek és magasságok.
1. Kik vannak az Élethez közelebb? 122
2. A szélütés misztériuma 132
3. A halál birodalmában 135
4. A spiritisták jellemzése 138
5. Az ótestamentum szimbolikus háttere 140
6. A “becsületes emberek” szférája 141
7. Az Igazság épülete 143
VI. Eszter médium hivatása.
1. Az Idő Szelleme (Kronosz) 151
2. A dicsőség útja, meg a szolgálat útja 153
3. Tisztogatás a spiritizmus kertjében 156
4. A “Névtelen szellem” műveinek allegorikus képe 159
5. A mennyei juhakol 160
6. Isten igéjének sziklavára 162
VII. Krisztus urunkkal kapcsolatos élmények.
1. Krisztus és a porban játszadozó gyermekek 167
2. Három szem gesztenye 169
3. Az evangéliumi spiritizmus értéke 171
4. Az Isten országába induló vonatok 172
5. Krisztus kebelén 179
6. Az úrvacsora szellemi képe 182
7. A drágaköves pillangó 183
8. Az alvilág ragadozója (Vámpir) 184
9. A karácsonyfa. – Komor jóslat 185
10. Szűz Mária és az örök asszony áldozat 187
11. A “mennyei Jeruzsálem” 189
12. Krisztus áldozata 195

TÉMAKÖRÖK

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük