"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
A Hegyi beszéd szellemi magyarázata- Máté I. 1999
A Hegyi beszéd szellemi magyarázata- Máté I. 1999

A Hegyi beszéd szellemi magyarázata- Máté I. 1999

A Hegyi beszéd szellemi magyarázata –

Krisztus „Hegyi beszéde”Máté evangéliuma szerint

1.rész

00:00 Boldogok a lelki szegények; mert övék a mennyeknek országa

07:50 Boldogok, akik sírnak; mert ők megvigasztaltatnak

17:56 Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet

27:00 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek

A hegyibeszéd szellemi magyarázata (letölthető)Aeonok Antal médium A Névtelen szellem bölcsészete A szentlélek az utolsó időkben Az utolsó óra munkásaihoz I. Az utolsó óra munkásaihoz II. Az utolsó óra munkásaihoz III. Az utolsó óra munkásaihoz IV. Biblia Bánfi János Cleveland Dohányos János Ellentét Eszter médium Golop Grünhut Adolf Hangoskönyv Herminka néni Korszakzárás előtt Kókai Lajos Könyvek Lélekben és igazságban I. Madách Aladár magnetizmus Magyar Szellemkutatók Társasága mediumizmus médium Nérei Ödön Papp Eszter Pataky Árpád Pátkai Pál Pünkösd Szellemi Búvárok Pesti Egylete szerkesztő szomnambulizmus Tanulmányok a spiritizmus köréből Teleki Lilla Tárcaíró Tóvölgyi Titusz Vay Adelma Vay Lajos Vay Valéria Vay Ödön Zita médium Égi Világosság