"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Az utolsó óra munkásaihoz II. 1937
Az utolsó óra munkásaihoz II. 1937

Az utolsó óra munkásaihoz II. 1937

Az utolsó óra munkásaihoz II. 1937

Szellemi tanítások Pál beszélő médium útján. Budapest, 1933–1941

Az utolsó óra munkásaihoz I. 1933; II. 1937; III. 1939; IV. 1941

Az utolsó óra munkásaihoz. Szellemi tanítások Pál beszélő médium útján. Budapest, 1933–1941. Szellemi Búvárok Egyesülete (Általános ny.) (Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. Nyomdája, Szepes és Urbányi Könyvnyomda, Urbányi Könyvnyomda). 286 + [2] p.; 326 + [2] p.; 274 + [2] p.;[2] + 383 + [1] p. Első kiadás. A négykötetes spiritiszta mű témájában a harmincas évek Magyarországának egyik legismertebb és legkeresettebb alapműve volt; spirituális tanácsok sorozata, amelyet spiritiszta szeánszok leírása élénkít, a magyar életből vett számos probléma felsorakozásával.

Az utolsó óra munkásaihoz Pál beszélő médium útján

II. Kötet

1. Az igazság kötelez

Irott szabályokra és rendeletekre csak olyan embereknek van szükségük, akiknek a lelkében még nincs kibontakozva és kialakulva az igazság, amelynek a hívő ember minden gondolatát, érzését, szavát és cselekedetét irányítania kell. Mert akiknek a lelkében világosan él az igazság szelleme, azok a maguk lelkében mindenkor megtalálják az indító erőt, megtalálják a minősítő törvényt, és megtalálják a gátló alkalmatosságokat, mert az ő lelkükben az igazság szelleme automatikusan végzi el azt, eszközökkel, szabályokkal, törvényekkel, rendeletekkel kell pótolni…

Az utolsó óra munkásaihoz II. letöltés

Az utolsó óra munkásaihoz II. letöltés