"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Aeonok – Vay Adelma
Aeonok – Vay Adelma

Aeonok – Vay Adelma

Aeonok – – Elmélkedések és intelmek 1926

Drága felejthetetlen napam (anyós – a közreadó): Vay Katalin bárónő emlékének legyen szentelve e könyv, aki a szellemtan tanulmányozásában az én tanítóm és vezetőm volt, s aki követendő példaként járt előttünk. Ő értett hozzá, hogyan kell a szerencsétleneket megvigasztalni, a bűnösöket a helyes útra téríteni, a beteget meggyógyítani, s a szűkölködőket segíteni. Te drága jó anyám, akivel az életben oly egynek éreztem, s most méginkább egynek érzem magam, te látsz és hallasz engem, te, aki engem az én médiumi munkálkodásomban annyira gyámolítottal, tudom, hogy tisztult szellemed ennél a munkámnál is segítőleg állott mellettem.

A te hálás ADELMÁD.

Aeonok – Elmélkedések és intelmek – báró Vay Ödönné, született Wurmbrand-Stuppach Adelma grófnő médiumi útján, 1887 – az első kiadás éve

I. Rész

Előszó
Függés
A kor
A munka
A szegénység

Aeonok Könyv letöltése

Aeonok A házasság Antal médium A Névtelen szellem bölcsészete A szabad akarat A szentlélek az utolsó időkben Aus Meinem Leben Az eskü Az utolsó óra munkásai Az utolsó óra munkásaihoz I. Az utolsó óra munkásaihoz II. Az utolsó óra munkásaihoz III. Az utolsó óra munkásaihoz IV. Biblia Bánfi János Catharina Vay-Geymüller Cleveland Csevegés a kandalló mellett Dohányos János Ellentét Elmélkedések könyve Ernst von Wurmbrand-Stuppach Eszter médium Golop Gonobitz Grünhut Adolf Hangoskönyv Havas Andor Herminka néni hittitkok.hu József médium Korszakzárás előtt Kókai Lajos Könyvek Leidenfrost Sándor Lélekben és igazságban I. Madách Aladár magnetizmus Magyar Szellemkutatók Társasága Mali Lošinj mediumizmus Merényi József Molnár Szilárd médium Nérei Ödön Papp Eszter Pataky Árpád Prohászka Antal Pátkai Pál Pünkösd Pőcze József Reiner Ágoston reinkarnáció Rosa Teleki von Szék Szellem, Erő, Anyag Szellemi Búvárok Pesti Egylete szerkesztő szomnambulizmus Tanulmányok a spiritizmus köréből Tarnopol Teleki Lilla Tordai Vilmos Trombitás Gyula Tárcaíró Tóvölgyi Titusz Vay Adelma Vay Lajos Vay Miklós Vay Valéria Vay Ödön Villa Adelma Zita médium Égi Világosság Čikat