"Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek kijelentése. Letisztult keresztény hit és erkölcsbölcselet, valamint lélektan: a bűn felismerésének és a bűntől való szabadulásnak mélylélektana. Nagy, értékes, és tiszta világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét."
Eszter médium
Eszter médium

Eszter médium

Eszter médium – Papp Eszter (1882. 12. 13 – 1977)

Papp Eszter, Eszter médium

Hívő keresztény szülők gyermeke volt. Médiumitása azonban már korán jelentkezett, saját maga számol be arról, hogy már hat éves kora óta tapasztalt olyan titokzatos jelenségeket, amelyek a médiumitással együtt járnak.

Eszter 18 évesen keresi az “Égi Világosságot” és rátalál a reinkarnációra

“Egyszer egy egész délután az Égi Világosság után kutattunk, de nem tudtuk megtalálni. Itt ismét a „véletlen” jött segítségemre. Egyik ismerősömnél elbeszéltem hiábavaló fáradozásomat, mire elővesz vagy négy évfolyam „Égi Világosság”-ot a tanárképzőbe járó nagy fia, s leteszi elém ezekkel a szavakkal: „Tessék Esztike néni, egy fiú jár hozzánk, akinek az apja spiritiszta; az hozott egy szóra annyit, amennyi csak kell. Én soha bele sem nézek; ha tetszik, csak vigye el.
Elvittem. Elkezdtem benne lapozgatni. A szellemnyilatkozatok abszolút nem érdekeltek. Azonban megragadták a figyelmemet dr. Grünhut Adolf tárcái: Médiumizmus, szomnambulizmus, fluid, ód, delej.” Megörültem neki. Hiszen ez az én világom, itt én itthon vagyok!
Végigolvastam a Csevegés a kandalló mellett c. tárcákat.
Előttem nem volt ismeretlen semmi, amit dr. Grünhut tapasztalt a szomnambulájával, mégis nagyon boldog voltam, hogy nem vagyok egyedül az én tapasztalataimmal. Csak a szellemekkel nem voltam kibékülve; jobban féltem tőlük, mint valaha, mert kezdtem elhinni, hogy talán mégis csak vannak.Olvastam tovább a folyóirat füzeteit, s kezdett előttem derengeni az igazság. Különösen a szellemek híradásai, a materializáció,s a reinkarnáció érdekelt. Az utóbbit rögtön elfogadtam, annál is inkább, mert visszaemlékeztem rá, hogy egyszer régenvita közben, tudtomon és akaratomon kívül így fejeztem ki magamat: „Ahogyan az Isten itt, ebben a világban felöltöztetett engem ezzel a testtel, úgy adhat ő nekem bármelyik világban annak a világ természetének megfelelő testet, ahová ő az én lelkemet vezérli.” Akkor még csak a 18. életévemben voltam.
Emlékeztem rá, hogy amikor ezt kimondtam, csak azután gondolkoztam felette, honnan vettem én ezt az érvet? Most már tudtam, hogy a reinkarnáció igazsága bennem volt, csak nem tudtam róla.”

Médiumi élmények 1931

Aeonok Antal médium A Névtelen szellem bölcsészete A szentlélek az utolsó időkben Az utolsó óra munkásaihoz I. Az utolsó óra munkásaihoz II. Az utolsó óra munkásaihoz III. Az utolsó óra munkásaihoz IV. Biblia Bánfi János Cleveland Dohányos János Ellentét Eszter médium Golop Grünhut Adolf Hangoskönyv Herminka néni Korszakzárás előtt Kókai Lajos Könyvek Lélekben és igazságban I. Madách Aladár magnetizmus Magyar Szellemkutatók Társasága mediumizmus médium Nérei Ödön Papp Eszter Pataky Árpád Pátkai Pál Pünkösd Szellemi Búvárok Pesti Egylete szerkesztő szomnambulizmus Tanulmányok a spiritizmus köréből Teleki Lilla Tárcaíró Tóvölgyi Titusz Vay Adelma Vay Lajos Vay Valéria Vay Ödön Zita médium Égi Világosság